Добри практики

From Planipedia
Jump to: navigation, search
PrimaryContributor.jpg
Thanks to PlanPlus Inc. for sharing their material to create this page. PlanPlus Nice Logo.jpg
PrimaryContributor.jpg
Thanks to The Wealth Enhancement Academy for sharing their material to create this page. WEALogo.jpg

Planipedia Best Practices GuideАнгажиране на клиента

Събиране данните на клиента

Разяснете текущата позиция/ Идентифицирайте проблеми и възможности

Съвети и препоръки

Изпълнение на финансовия план

Преглед на финансовия план