Beste praktijken

From Planipedia
Jump to: navigation, search
PrimaryContributor.jpg
Thanks to PlanPlus Inc. for sharing their material to create this page. PlanPlus Nice Logo.jpg
PrimaryContributor.jpg
Thanks to The Wealth Enhancement Academy for sharing their material to create this page. WEALogo.jpg

Planipedia Best Practices GuideKlant verbinding

Verzamel de gegevens van de klant

Verduidelijk huidige stand / Identificeer problemen en kansen

Advies en Aanbevelingen

Implementatie van het financiële plan

Beoordeel het financiële plan